Wij zijn op zoek ...

Ben jij een tot nog toe ongekend poëtisch talent? En druk jij je graag uit in verzen en papieren letters?

Dat treft, bibliotheek De Factorij wil je graag aan het schrijven zetten dus pak pen en papier en leef jezelf uit.

Tot 8 november 2020 heb je de tijd om deel te nemen aan onze poëziewedstrijd in het kader van ‘Gedichtendag 2021’ en het Woordstorm festival.   

Het prachtige thema van deze editie is "SAMEN".

 

Begint het nu al te kriebelen en borrelt als vanzelf je inspiratie op? 

Wacht dan niet langer en ontdek snel onderaan het wedstrijdreglement.

De gedichten zullen gelezen en beoordeeld worden door een jury.

Winnaars worden bekendgemaakt op het Woordstorm Festival op 29 januari 2021 in CC De Factorij.

Je gedicht mag je doorsturen naar bibliotheek@zaventem.be of afgeven aan de balie in de bib.

Succes!

                                                                            

Reglement poëziewedstrijd 2020 - in het kader van Gedichtendag & het WOORDSTORM festival 2021

                                                                     woordstorm

Art. 1: Instelling

Bibliotheek De Factorij van de gemeente Zaventem organiseert een poëziewedstrijd waarbij het thema ‘Samen’ is.

Art. 2: Organisatie

De jury bestaat uit Jozefien Muyle (CC De Factorij), Marina Van Lombeek (Bib De Factorij)  en Rita Van Asch.

De gedichten worden beoordeeld op vorm en inhoud. 

De jury duidt de winnaars aan in maximum drie verschillende leeftijdscategorieën, die ze zelf afbakent in functie van de inzendingen.

Art. 3: Aard van het werk

Elk Nederlandstalig gedicht getypt op A4-formaat en niet langer dan één bladzijde komt in aanmerking.

Art. 4: Deelnemingsvoorwaarden

  1. Iedereen - met uitzondering van juryleden, leden van het College van Burgemeester en Schepenen en personeelsleden van Bibliotheek De Factorij en hun inwonende gezinsleden - kan aan deze wedstrijd deelnemen.
  2. Klassen uit Groot-Zaventem kunnen klassikaal deelnemen met maximum twee gedichten per klas.
  3. Elke deelnemer mag één of twee gedichten indienen. De gedichten worden individueel beoordeeld.
  4. Ingezonden gedichten mogen niet eerder gepubliceerd zijn, noch op het internet, noch in gedrukte vorm. De gedichten mogen niet bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn in andere wedstrijden.
  5. Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de inzender zich akkoord met het wedstrijdreglement.
  6. Deelname is gratis. De gedichten dienen uiterlijk op 8 november 2020 te worden toegestuurd via mail naar: bibliotheek@zaventem.be met als onderwerp ‘Poëziewedstrijd’.

 

De inzending moet bestaan uit:

  1. E-mailbericht met de gegevens van de deelnemer (wordt niet bezorgd aan de jury):
  2. Naam – pseudoniem (niet vergeten!)– geboortedatum – adres – telefoonnummer – e-mailadres.

2)    Bijlage 1 met gedicht.

3)    Eventueel bijlage 2 met gedicht 2.

Opgelet: Op elk gedicht moet het pseudoniem vermeld worden.

Art. 5: Prijzen

a) De winnaar of winnaars krijgen een mooie culturele prijs.

De winnende gedichten en de gedichten van de laureaten kunnen worden tentoongesteld in en eventueel rondom De Factorij en gepubliceerd op onze website.

Mogelijk worden één of meerdere winnende gedichten ook voorgedragen in CC De Factorij op 29 januari 2021 tijdens ‘WOORDSTORM’, een artistiek feest met zowel gerenommeerde literaire waarden als onbekend doch veelbelovend talent. De winnaars worden op de hoogte gehouden van dit evenement.

De laureaten worden persoonlijk verwittigd. Alle deelnemers worden uitgenodigd voor de bekendmaking van de winnaars.

b) De prijzen worden niet toegekend indien de jury van oordeel is dat geen enkel van de ingezonden gedichten hiervoor in aanmerking komt.

c) De bekendmaking van de winnaars vindt plaats op 29 januari 2021.

Art. 6: Betwistingen

a) Tegen beslissingen van de jury kan geen beroep worden ingesteld.

b) De organisatie is niet verantwoordelijk voor niet-ontvangen gedichten. Indien je binnen de week na het versturen van je gedicht, geen ontvangstbevestiging van ons gekregen hebt, contacteer je best de bibliotheek.
Bibliotheek De Factorij heeft het recht om ingezonden gedichten te laten voordragen, te publiceren en tentoon te stellen.

c) Deelnemers die plagiaat plegen, die onder meerdere namen inschrijven of zich op een of andere manier aan fraude schuldig maken, worden uitgesloten. Idem voor onvolledige inzendingen.

Meer inlichtingen:

Bibliotheek De Factorij

W. Lambertstraat 12

1930 Zaventem

bibliotheek@zaventem.be

02/720.66.48

 

 CC De Factorij