Dringende mededeling

Sluitingsdagen bib: MA 01/05 (Dag van de arbeid), DO 18/05 (O.L.H. Hemelvaart), VR 19/05 (Vervangende feestdag) en MA 29/05 (Pinkstermaandag).

Opgelet wijziging openingsuren

Beste bibgebruiker,

In een korte tijdspanne werd het bibliotheekteam grotendeels vernieuwd. Momenteel zijn we nog niet voltallig, maar daar wordt aan gewerkt.

Om ruimte te creëren voor opleiding van onze nieuwe medewerkers enerzijds. En voldoende tijd te hebben voor backoffice taken en onze toenemende doelgroepenwerking anderzijds, werd beslist de openingsuren van Bib De Factorij en bibfiliaal Sterrebeek aan te passen. Dit na grondige studie van openingsuren van de andere bibliotheken uit de Noordrandregio.

Deze nieuwe uurregeling gaat in vanaf 1 oktober (alvast t.e.m. 1/10/23).

Concreet betekent dit dat de bib in de ochtend gesloten is voor het publiek, maar rondleidingen voor OKAN-klassen / NT2-groepen / het secundair en de basisscholen blijven mogelijk. U kan ons ook steeds telefonisch of per mail bereiken op deze momenten voor verlengingen of vragen.

zav

Op MA – DI – DO & VR kan u vanaf 13u terecht in de bib.

Op WO gaan we open om 12u, zodat de schoolgaande jeugd aansluitend hier terechtkan.

Op zaterdag kan u zoals vanouds van 10u tot 16u terecht in de bib.

 

 

 

 

ster

Het bibfiliaal Sterrebeek blijft open op woensdag en zaterdag, maar zal op zondag gesloten zijn.

Zondag 02/10 zal het bibfiliaal wél nog geopend zijn tussen 10-12u.

 

 

 

 

   

Graag tot binnenkort!

Het bibteam